Wij zijn lid van BALK

BALK, de bond voor a cappella en lichte koormuziek, bevordert het zingen van a cappella zang, met name close harmony en andere ensemble zang. De stichting stelt zich ten doel om de contacten tussen de leden van zanggroepen die zich op het vlak van de lichte muziek bewegen te bevorderen en om het uitwisselen van ervaring en informatie te stimuleren. In de praktijk probeert BALK dit doel te realiseren door te fungeren als steunpunt voor de bij haar aangesloten koren en groepen, door het organiseren van festivals en andere ontmoetingen, door het aanleggen en onderhouden van een database, het verder uitbouwen van het bestaande netwerk en ledenbestand en door het verstrekken van informatie op de website en in de daaraan gekoppelde nieuwsbrief.

In februari 2013 hebben we deelgenomen aan het BALK festival Oost. We hebben heerlijk gezongen en kregen ook nog eens een heel mooi juryrapport waarin we werden geprezen om onze mooie koorklank, zuiverheid en mooie balans.